Pôžička Poštová banka

Dobrá pôžička od Poštovej banky je:

 • na čokoľvek
 • bez ručiteľa
 • bez potvrdenia o príjme

Pôžička Poštová banka – parametre

 • výška pôžičky od 300 € až do 30 000 €
 • splatnosť pôžičky od 1 roka do 8 rokov
 • bez potvrdenia o príjme (pre osoby pracujúce v SR)

Výhody pôžičky Poštová banka

 • možnosť bezplatného odkladu splátok pôžičky až na 6 mesiacov
 • výška splátky je počas celej doby splácania rovnaká
 • možnosť poistenia splácania pôžičky pre prípad straty zamestnania, dlhodobej choroby alebo pri iných vážnych dôvodoch

Možnosť poistenia pôžičky

Uzatvorením poistenia schopnosti splácať sa vyhnete obavám z možnosti nesplácania pôžičky. Poistenie vám pomôže v prípade finančných problémov, ktoré môžu nastať v dôsledku straty zamestnania, pracovnej neschopnosti, invalidity alebo úmrtia. Pri vybavovaní pôžičky si môžete vybrať:

 • základný súbor poistenia, ktorý sa vzťahuje na poistenie schopnosti splácať úver v prípade úmrtia, invalidity a pracovnej neschopnosti, alebo
 • komplexný súbor poistenia, ktorý okrem rizík uvedených v základnom súbore kryje aj stratu zamestnania a následnú nezamestnanosť.

Podmienky pre získanie pôžičky

 • vek od 18 do 69 rokov
 • trvalý pobyt v SR
 • zamestnanec s dĺžkou zamestnania viac ako 3 mesiace
 • živnostník
 • starobný dôchodca
 • výsluhový dôchodca
 • invalidný dôchodca

Doklady potrebné pre získanie pôžičky

 • občiansky preukaz
 • pri čerpaní pôžičky na účet do inej banky predložíte aj výpis z účtu (nie starší ako 3 mesiace)
 • ak ste samostatne zárobkovo činná osoba, je potrebné predložiť potvrdenie o výške daňovej povinnosti
 • ak poberáte dôchodok, je potrebné predložiť rozhodnutie o priznaní dôchodku alebo potvrdenie o poberaní dôchodku z pošty
 • ak ste zamestnanec v Maďarsku alebo ČR / vojak z povolania (Min. obrany) / policajt (Min. vnútra) / záchranár alebo hasič (Hasičský a záchranný zbor), predložíte potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti

Poskytovateľ pôžičky

Poštová banka má 1 milión klientov a patrí medzi najrýchlejšie rastúce banky v segmente spotrebiteľských úverov na Slovensku. Poštová banka bola ako akciová spoločnosť zaregistrovaná 17. januára 1991. V roku 2000 podpísala dlhodobú zmluvu o vzájomnej spolupráci so Slovenskou poštou.

Adresa: Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava; IČO: 31 340 890.

Klady

 • Možnosť bezplatného odkladu splátok až na 6 mesiacov
 • Možnosť poistenia splácania pôžičky
 • Výška splátky je počas celej doby splácania rovnaká
 • Bez potvrdenia o príjme

Požiadajte o pôžičku od Poštovej banky

Hodnotenie klientov

Výhodnosť ponuky
1
Výška úroku
1
Poplatky
1
Spoločnosť
1
Average
  Našítavanie, prosím počkajte yasr-loader

Add comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *