Pôžičkomat

Pôžičkomat poskytuje pre novoregistrovaných klientov pôžičky vo výške 25 až 500 € so splatnosťou od 5 do 31 dní. O pôžičku môžu žiadať plnoletí občania Slovenskej republiky bez dlhov v omeškaní v iných úverových spoločnostiach.

Postup vybavenia pôžičky z Pôžičkomatu

Pôžička z Pôžičkomatu sa poskytuje:

 • občanom Slovenskej republiky,
 • s vekom minimálne 18 rokov,
 • žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním úverov od iných finančných inštitúcií.

Po vyplnení žiadosti o pôžičku prebehne najprv Vaša registrácia v Pôžičkomate. Po úspešnej registrácii sa automaticky začne vybavovať Vaša žiadosť o pôžičku. V priebehu vybavovania Vašej žiadosti o pôžičku budete kontaktovaný pracovníkom Pôžičkomatu – telefonicky aj e-mailom. O úspešnom vybavení Vašej pôžičky budete informovaní zaslaním potvrdzujúceho e-mailu.

Predĺženie doby splatnosti pôžičky z Pôžičkomatu

Pokiaľ nie ste schopný splatiť úver v danom termíne, môžete si dobu splatnosti pôžičky za poplatok predĺžiť. Zažiadať o predĺženie splatnosti možno kedykoľvek, najneskôr však v deň splatnosti pôžičky. Žiadosť sa podáva prostredníctvom Vášho účtu v Pôžičkomate. O predĺženie môžete žiadať aj opakovane. Poplatok za predĺženie pôžičky závisí od výšky predlžovanej pôžičky a počtu predlžovaných dní.

Výpočet ceny pôžičky

V prípade omeškania so splátkami pôžičky sa zaväzujete zaplatiť Pôžičkomatu úrok z omeškania v súlade s § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení § 3 ods. 1 nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, a to vo výške o 8 percentuálnych bodov vyššej ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením záväzku.

V prípade omeškania so splátkami pôžičky ste povinný zaplatiť Pôžičkomatu skutočne vynaložené náklady spojené s vymáhaním pôžičky. Tieto náklady sú vyrátané nasledovne:

 • Spracovanie a urgencie pri omeškaní s úhradou úveru vrátane vypracovania prvej upomienky: celkové náklady vo výške 35 €.
 • Spracovanie a urgencie pri omeškaní s úhradou úveru vrátane vypracovania druhej upomienky: celkové náklady vo výške ďalších 10 €.
 • Spracovanie a urgencie pri omeškaní s úhradou úveru vrátane vypracovania tretej upomienky: celkové náklady vo výške ďalších 10 €.
 • Spracovanie a urgencie pri omeškaní s úhradou úveru vrátane vypracovania štvrtej upomienky a prípravy prípadu na predanie externej inkasnej spoločnosti : celkové náklady vo výške ďalších 25 €.

Poskytovateľ pôžičky z Pôžičkomatu

Poskytovateľom pôžičky je spoločnosť Friendly Finance Slovakia s.r.o., Hlavná 104, Košice, 040 01; IČO: 47243368.

Ročná percentuálna sadzba max. 26,2%. Požičiavajte si zodpovedne. Požičajte si len toľko, koľko zvládnete splácať. Splátky uhrádzajte na bankové účty uvedené pre potreby splácania. V prípade problémov so splácaním pôžičky kontaktujte čo najskôr poskytovateľa pôžičky. Ak by ste pôžičku nesplatili v dohodnutom termíne, poskytovateľ pôžičky má právo účtovať úrok alebo poplatky z omeškania.

Klady

 • Peniaze máte na účte do 10 minút od schválenia pôžičky

Zápory

 • Poplatky
 • Vysoký úrok
 • Splatnosť maximálne 31 dní

Požiadajte o pôžičku od Pôžičkomatu:

Hodnotenie klientov

Výhodnosť ponuky
0
Výška úroku
0
Poplatky
0
Spoločnosť
0
Average
  Našítavanie, prosím počkajte yasr-loader

Add comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *