Rýchla pôžička

Rýchla pôžička od Pôžičky.xyz Je určená na riešenie nečakaných životných situácií a na vykrytie nečakaných životných potrieb (nedoplatok na nájomnom, vyúčtovanie plynu, elektriny, nákup spotrebnej elektroniky…). O pôžičku môžu požiadať najmä zamestnanci so stálym príjmom (aj pre pracujúcich za hranicami republiky: MR, ČR, Rakúsko a Nemecko) ale aj dôchodcovia (výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok, starobný dôchodok, vdovský a sirotský dôchodok).

Charakteristika Rýchlej pôžičky

Výška pôžičky: od 300 € do 3 000 €
Doba splácania: 18 – 42 mesiacov
Spôsob vyplatenia: peniaze na bankový účet

Výhody Rýchlej pôžičky

 • aj bez uvedenia účelu, klient nemusí uvádzať účel použitia poskytnutých finančných prostriedkov
 • rýchlosť poskytnutia finančných prostriedkov
 • dostupnosť a osobný prístup k žiadateľovi pri vybavovaní žiadosti o pôžičku
 • individuálne a zvýhodnené posúdenie pre známych (vracajúcich sa) klientov spoločnosti

Podmienky pre schválenie

 • pravidelný mesačný príjem
 • vek žiadateľa o pôžičku: min. 18 rokov

Potrebné doklady

 • občiansky preukaz klienta (prípadne ručiteľa 1, 2)
 • kompletný výpis z bankového účtu žiadateľa / spolu-žiadateľa o pôžičku za celý predchádzajúci mesiac
 • kópia pracovnej zmluvy spolu s posledným dodatkom k pracovnej zmluve týkajúceho sa zmeny
  pracovného zaradenia / zmeny mzdy / doby zamestnania
 • mzdový dekrét (ak nie je súčasťou pracovnej zmluvy)
 • výplatná páska za posledné 3 odpracované mesiace (prípadne aj ručiteľ 1, 2)
 • u dôchodcov predloženie dôchodkového výmeru a doklad potvrdzujúci aktuálne
  poberanie dôchodku
 • dokumenty dokladujúce prípadné ďalšie príjmy

Ako funguje žiadosť o pôžičku:

 1. Vyplňte formulár
 2. Callcentrum si overí vaše údaje
 3. Obchodník si s vami dohodne stretnutie
 4. Pošleme vám peniaze na účet

Ak máte záujem o Rýchlu pôžičku, vyplňte nasledujúci formulár: